Izobraževanje

Sekcija forenzičnih računovodij je razvila izobraževalni program za pridobitev strokovnega naziva veščaka za forenzično računovodstvo, ki se imenuje: preizkušeni forenzični računovodja. Ta strokovni naziv lahko pridobi posameznik, ki bo uspešno izpolnil vse pogoje, ki so potrebni za pridobitev takega strokovnega imena. Ta naziv bo posamezniku omogočil naslednje strokovne priložnosti:

na ekspertni ravni bo opravljal preiskovalna dela in naročnikom v pisni in/ali ustni obliki poročal o izsledkih preiskovanja ter jim dajal neodvisna in nepristranska mnenja o izsledkih preiskovalne naloge; pri opravljanju zadanih nalog bo osebno odgovoren za strokovno in poklicnoetično neoporečnost svojega dela;

v strokovni in ostali javnosti se bo predstavljal kot veščak, ki je usposobljen za preiskovanje gospodarsko-kriminalnih in drugih nedovoljenih poslovnih dejanj; to delo bo lahko stalno ali občasno opravljal kot redni zaposlenec v poslovni osebi ali kot zunanji izvajalec forenzičnih storitev;

poslovodnikom, nadzornikom in drugih deležnikom bo nudil strokovno oporo pri preprečevanju, odkrivanju in odpravljanju gospodarsko-kriminalnih in drugih nedovoljenih poslovnih dejanj;

na željo pravosodnih organov, ki opravljajo nadzor nad pravilnostjo, zakonitostjo poslovanja še posebej iz vidika pregona gospodarsko-kriminalnih dejanj, bo nudil strokovno pomoč pri odkrivanju tovrstnih dejanj v poslovnem življenju;

v kazenskih in civilnopravnih zadevah bo lahko opravljal tudi izvedeniške storitve.

Izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni forenzični računovodja je sestavljeno iz dveh delov:

v prvem delu posameznik opravlja strokovne izpite iz posameznih učnih enot (računovodstvo, doktrina forenzičnega računovodstva, kazensko materialno in kazensko procesno pravo, kriminalistika, manipulacije in preiskovanja v računovodstvu, manipulacije in preiskovanja v poslovnih financah, forenzično preiskovanje digitalnih podatkov, manipulacije in preiskovanja na področju davščin);

v drugem delu kandidat samostojno pripravi, predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja pred komisijo za zagovor zaključnega dela.

 

 

 

Let’s start our Cialis conversation with some facts about ED. If you ask 10 men to name the most awful health disorder they can imagine, 9 of them will speak about erection problems. This simple test shows the importance of erectile function in the eyes of modern society. The most impressive thing is men are absolutely right from the physiological point of view as well, naming normal ability to perform sexually as a very precious aspect of men’s health. Years of clinical testing proved that normal sex life is vitally important for men’s physical and mental health. Two or three intercourses a weak help prevent nervous breakdowns, headaches, colds, hypertension (high blood pressure), heart attack, stroke, a number of CSN disorders, diabetes and even cancer. The matter is that sex is a unique natural training for every organ, tissue and body system of a man, discounted cialissaying nothing of psychophysical enjoyment and relaxation. - taking erection pills to support your compromised erectile function (you will not have to take Cialis for the rest of your life – when your CNS restores, you will not need any chemical stimulators). - Cialis works within 30-45 minutes, when it takes up to 1 hour for brand pill to become fully effective; - Cialis lasts longer – it stays in the body for almost 36 hours as compared to 24 hours of brand pills; - Cialis can be taken with alcohol, and as for brand ‘love pill’, manufacturers ask you to keep off alcohol; - Cialis is cheaper than brand pills, and you can always afford normal treatment.