Izpiti

Pri Sekciji forenzičnih računovodij lahko posameznik, ki želi pridobiti strokovni naziv preizkušeni forenzični računovodja opravlja dva strokovna izpita. Na tej strani so na voljo potrebne informacije v zvezi z njima.

PRVI STROKOVNI IZPIT

Prvi strokovni izpit obsega vsebine s področij:
1) RAČUNOVODSTVA,
2) DOKTRINE FORENZIČNEGA RAČUNOVODSTVA,
3) KAZENSKEGA MATERIALNEGA IN KAZENSKEGA PROCESNEGA PRAVA in
4) KRIMINALISTIKE.

Datum izvedbe prvega strokovnega izpita v letu 2019:

- sreda 15. 5. 2020, v prostorih Zveze RFR in

- sreda 7. 10. 2020, v prostorih Zveze RFR.

Kraj izvedbe: Dunajska cesta 106, Ljubljana (predavalnica Č).

DRUGI STROKOVNI IZPIT

Drugi strokovni izpit obsega vsebine s področij:
1) MANIPULACIJE IN PREISKOVANJA V RAČUNOVODSTVU,
2) MANIPULACIJE IN PREISKOVANJA V POSLOVNIH FINANCAH,
3) MANIPULACIJE IN PREISKOVANJA NA PODROČJU DAVŠČIN in
4) FORENZIČNO PREISKOVANJE DIGITALNIH PODATKOV.

Datum izvedbe drugega strokovnega izpita v letu 2019:

- sreda 10. 6. 2020, v prostorih Zveze RFR in

- sreda 11. 11. 2020, v prostorih Zveze RFR.

Kraj izvedbe: Dunajska cesta 106, Ljubljana (predavalnica Č).

(Opomba: za dodatna pojasnila v zvezi z izpitnimi roki smo Vam na voljo vsak dan od 7.00 do 15.00 na telefonski številki +386 1 561 09 31.)

Opozorilo: Za vsak pristop k strokovnemu izpitu ali ponavljanje izpita se zaračuna 55,00 €; davek na dodano vrednost ni vračunan. Pristojbina obsega pripravo in popravljanje izpitne pole ter izdajo potrdila v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita. Pristojbino mora kandidat plačati po prejemu izdanega računa. Račun se izda na podlagi (pravočasne) prijave kandidata k opravljanju strokovnega izpita. Kandidat se mora prijaviti k opravljanju izpita najmanj mesec dni pred dnevom izpita.


Prijava k opravljanju izpita


Prijavnica k izpitu (Priloga:
prijavnica).

Izpolnjeno prijavnico pošljete na e-naslov Sekcije forenzičnih računovodij: info[at]sfr.si


Kontakt

Sekcija forenzičnih računovodij omogoča pridobitev strokovnega naziva preizkušeni forenzični računovodja. Za dodatna pojasnila smo Vam na voljo vsak dan od 7.00 do 15.00 na telefonski številki +386 1 561 09 31 ali na spletni naslov Sekcije forenzičnih računovodij (info[at]sfr.si). Možna je uporaba tudi naslednjega obrazca.