Mnenja o izobraževanju

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Sekcija forenzičnih računovodij
Ljubljana, junij 2015

DOBILI SMO PRVE PREIZKUŠENE

FORENZIČNE RAČUNOVODJE V SLOVENIJI

Po nekajletnih intenzivnih promocijskih in študijskih naporih Sekcije forenzičnih računovodij pri Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije smo že dobili prve preizkušene forenzične računovodje. Udeleženci izobraževanja, ki so opravili vse študijske obveznosti in si pridobili naziv preizkušeni forenzični računovodja, lahko na najbolj objektiven način povedo, kaj so s tovrstnim študijem pridobili in kje so si odpravili deficitarnost preteklega znanja.

S tem uresničujemo naše prepričanje in vizijo, da je preprečevanje in odkrivanje nerazumnega povečanja protipravnih in drugih nedovoljenih dejanj v ustanavljanju, delovanju, saniranju, preoblikovanju in prenehanju podjetij in drugih poslovnih oseb naloga ne samo pravosodnih in drugih državnih organov, marveč sestavina poslanstva vseh nas, ki se ukvarjamo z izobraževanjem in ozaveščanjem po poklicno skrbnem in poštenem delu v stroki.

Delo forenzičnega računovodje zahteva nova vedenja in znanja, zlasti še interdisciplinarna, ki si jih je mogoče pridobiti ne zgolj z individualnimi seminarji in referati, temveč na pedagoško ustrezen način, kakor ga je izbrala Zveza z izobraževanjem forenzičnih računovodij. Prav gotovo je delo tako izobraženega forenzika nova priložnost in nov izziv za vse tiste računovodske, davčne, finančne, revizijske, pravne in druge veščake, ki s svojo ustvarjalno domišljijo in poklicno-etično smelostjo ter držo vidijo priložnost za razširitev svojega znanja in poklicne poti. Glejmo tudi članek o prvih forenzičnih računovodjih v reviji IKS 6/15.

Kaj meni nov preizkušeni forenzični računovodja o smotrnosti tovrstnega študija?

»Tako kot je prepolno otroške naivnosti - če ne že kar napuha - razmišljanje nekaterih pravnikov, ki se v takšnem ali drugačnem svojstvu ukvarjajo z odkrivanjem, preiskovanjem, dokazovanjem, pregonom ali sojenjem najbolj zapletenih oblik korporacijske kriminalitete in z njimi povezanih storilcev, da se za te namene ni potrebno dodatno opremiti tudi s poglobljenim poznavanjem finančnega računovodstva, bilančnega prava in temu sorodnih znanj in veščin, pa ni žal nič manj neodgovorna drža tistih, ki so se do nasprotnega zavedanja sicer vendarle dokopali, pa zatem ne storijo nič konkretnega. Za poti, ki vodijo pravnika do nujnega posedovanja tovrstnega intelektualnega kapitala, ki se zrcali med drugim v sposobnosti prepoznavanja gospodarskih kategorij, njihovega vrednotenja, razumevanja poslovnih dogodkov, stanj in procesov, njihovega kontiranja na podlagi ustreznih knjigovodskih listin, vpliva na finančne in denarne tokove ter s tem tudi na premoženje poslovnih subjektov, analiziranja računovodskih izkazov itd., ni značilno samo to, da so mukotrpne in ne poznajo bližnjic, temveč tudi to, da se pravzaprav nikoli ne končajo. Gre za poti, ki imajo samo vmesne postanke, kjer se lahko malce odpočiješ, same ciljne črte pa ne. Govorimo potemtakem o poteh, ki so cilj že same zase kot take in če se kje potrjuje slovenski rek: »Dlje ko greš, dlje ti kaže.«, potem so na tem področju zagotovo.

Eno izmed takih poti je leta 2012 markirala tudi Sekcija forenzičnih računovodij, katere vmesni postanek in z njim povezano zadoščenje si lahko privoščiš že po dveh letih z uspešnim zagovorom zaključnega dela. Pot ni lahka, ampak koliko pa je v resnici sploh še vredno tisto, kar je na dosegu rok oziroma je pridobljeno na instanten način iz udobnih foteljev, ki nas gostijo na zloščenem parketu tega ali onega mondenega kongresnega centra, četudi s štirimi ali petimi zvezdicami.«

mag. Jože Kozina, višji državni tožilec

Za izobraževanje za naziv preizkušeni forenzični računovodja sem se odločila zaradi dela, ki ga opravljam – odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete, pri katerem je za dosego uspeha in učinkovitosti posedovanje različnih znanj neizogibno. V slovenskem prostoru kriminal belih ovratnikov predstavlja enega izmed ključnih problemov tako z vidika njegove razširjenosti kot tudi z vidika njegove pojavnosti. Izkušnje kažejo, da se gospodarska kazniva dejanja ne kažejo v enovitih, čistih in lahko prepoznavnih oblikah, temveč je v večini primerov moč zaznati nove načine prepletenosti več delikventnih dejanj premišljenih storilcev z izjemnimi znanji različnih gospodarskih, pravnih in drugih področij. Izobraževanje za naziv preizkušeni forenzični računovodja pa (bodočim) imetnikom tega naziva omogoča prav slednje, torej pridobitev znanj s področja financ, računovodstva, revizije, davščin, kazenskega prava, kriminalistike, digitalne forenzike itd., ki so nujna tako za interno preventivno presojanje gospodarskih kaznivih in drugih nedovoljenih dejanj v posamezni organizaciji kot tudi za njihovo kurativno presojanje s strani državnih organov odkrivanja in pregona gospodarskih kaznivih dejanj.

mag. Alenka Rebernik, NPU

 

 

 

 

viagra