Pravila o forenzičnem računovodstvu

Pravila doktrine forenzičnega računovodstva, veljavna od 1. 1. 2017, so tukaj!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Sekcija forenzičnih računovodij
predsednik sekcije doc. dr. Iztok KOLAR